dinsdag 12 april 2011

It bloeit giel en it is ...

De bûterblom is in bekende goudgiele blom mei fiif kroanbledsjes en komt oeral yn tunen, bermen en greiden foar. Der binne mear gielbloeiende planten dy't bûterblom neamd wurde: de djerreblom (dotterbloem), it bûtergieltsje (speenkruid), it sulverblêd (zilverschoon) en de peaskeblom (sleutelbloem). Binne der noch mear planten dy't bûterblom hjitte?

Wat seit it Wurdboek fan de Fryske taal? Klik hjir: bûterblom
(Set om it hiele artikel te besjen in finkje yn de hokjes 'Toon ook: subbetekenissen | citaten')

Geen opmerkingen:

Een reactie posten