dinsdag 15 januari 2013

Ier en let

As it yn Ierlân noch ier is, is it yn Letlân al let;
As it yn Letlân nijjier is, is it dat yn Ierlân noch net.
 
Tiid is in relatyf begryp en it ferskil tusken de wurden ier en betiid is ek mar betreklik. As jo ôfpraat hawwe om op in jûn om acht oere earne te wêzen en jo komme dêr al om sân oere, dan binne jo net ier, mar wol hiel betiid. Moarns as de dei begjint, of sels noch begjinne moat, dat is ier (foar dei en foar dage, sis mar). Yn it Frysk wurdt dat wol fersterke mei moarns ier en betiid! (Early in the morning). In bytsje apart is, dat moarnsier, krekt as moarnier, as ien wurd skreaun wurde kin en jûns let mei twa wurden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten