dinsdag 8 februari 2011

Kin de namme Fokje net mear?

Guon âlden doare har dochter net Fokje te neamen, omdat oaren de namme mei it Ingelske 'fuck' assosjearje. Alhoewol't de lûden ò en u dochs wol ferskille, kin dat net mear lije. Mei Fokje is oars neat "mis": it komt fan it Germaanske "foke", dat folk betsjut. Lykas de jongesnammen Fokke en Foeke.

3 opmerkingen:

 1. Fokje Adema-Wind8 februari 2011 om 19:39

  no ja werom net? ik draag de namme al 47 jier, likas myn beppe dus. de 'hollanners' neame my faaks Froukje, ek goed, dan hoest ek neat ut te lizzen. mar ik bin wiis op myn fryske namme!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat nuver dat de foarnamme fan frou Adema-Wind troch 'Hollanners' feroare wurdt yn Froukje. Eins leit 'Folkje' mear foar de hân en dy namme komt ek foar. No't ik de útlis fan Taalbaas lês, is my dúdlik dat Fokje in fariant fan Folkje is (of moat men dat oarsom sizze?)

  C. Veenendaal,
  Trimbeets

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Folkje en Folke komme fan deselde Germaanske namme "folk" (= kriichsfolk). Dy komme dus yn betsjutting oerien mei denammen Fokje en Fokke.

  BeantwoordenVerwijderen