zaterdag 5 september 2009

Taalbaas Stavering

Yn de gearstalling hjirûnder (skiep en wol binne ta in nij wurd gearfoege) kin de brekking (feroaring fan útspraak) oanjûn wurde, mar moat dat wol? En hoe dan? Wat is de goede skriuwwize, A, B of C?


A. skjippewol

B. skieppewol

C. skiepewol

Klik hjir foar it goede antwurd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten