dinsdag 26 oktober 2010

In manlike ko?

Hoewol't in ko fan it froulik geslacht is, hawwe wy it oer hy, syn en him as wy oer de ko (en oare froulike bisten) prate: de ko syn poat is net goed. De feedokter moat by him komme. Hy moat in penisilline-spuit ha.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten